นพ.อำพน พรงาม

คลินิกโรคหัวใจ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขาอายุรศาสต์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม