นพ.อำพน พรงาม

คลินิกโรคหัวใจ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขาอายุรศาสต์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม