นพ.อำพน พรงาม

คลินิกโรคหัวใจ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขาอายุรศาสต์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

กันยายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

มกราคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

มกราคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

มกราคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

มกราคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

25

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

มกราคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

มีนาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

8

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

มีนาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

มีนาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

22

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

มีนาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

29

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

2

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

5

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

9

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

12

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

16

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

19

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

23

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

26

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

30

เมษายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกโรคหัวใจ

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 10:00-14:00

คลินิกโรคหัวใจ
ดูเพิ่มเติม