พญ.นันทสิริ เอี่ยมอุดมกาล

คลินิกสูติ-นรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตร
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2562
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

7

กันยายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

21

กันยายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช
ดูเพิ่มเติม