พญ.นันทสิริ เอี่ยมอุดมกาล

คลินิกสูติ-นรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตร
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2562
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

10

กันยายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

24

กันยายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูติ-นรีเวช
ดูเพิ่มเติม