พญ.นันทสิริ เอี่ยมอุดมกาล

คลินิกสูติ-นรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
วุฒิบัตร
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2558
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2562
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

มกราคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

13

มกราคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

มกราคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

มกราคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

27

มกราคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

มกราคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

มีนาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

9

มีนาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

มีนาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

มีนาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

23

มีนาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

มีนาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

มีนาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

6

เมษายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

เมษายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

เมษายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

20

เมษายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

เมษายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

เมษายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูติ-นรีเวช

วันที่

7

กันยายน

เวลา 12:00-18:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช
ดูเพิ่มเติม