นพ.เจน โสธรวิทย์

คลินิกสูติ-นรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วุฒิบัตร
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2556
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย,2560
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • วัยทองในชายและหญิง
  • การให้ฮอร์โมนข้ามเพศ
  • คุมกำเนิด
  • มีบุตรยาก

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

กันยายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

กันยายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

กันยายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

กันยายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

กันยายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 14:00-17:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกสูตินรีเวช
ดูเพิ่มเติม