นพ.อานนท์ ภูชาดึก

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • ความผิดปกติของทารกหลังคลอด
  • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • การรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

28

มกราคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

มกราคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

มีนาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

มีนาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

มีนาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

มีนาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

มีนาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

เมษายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

เมษายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

เมษายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

เมษายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช
ดูเพิ่มเติม