นพ.อานนท์ ภูชาดึก

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • ความผิดปกติของทารกหลังคลอด
  • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • การรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

เมษายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

เมษายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช
ดูเพิ่มเติม