นพ.อานนท์ ภูชาดึก

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • ความผิดปกติของทารกหลังคลอด
  • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • การรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช
ดูเพิ่มเติม