นพ.อานนท์ ภูชาดึก

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • ความผิดปกติของทารกหลังคลอด
  • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • การรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

13

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

เมษายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

เมษายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

เมษายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

เมษายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

เมษายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

เมษายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

เมษายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช
ดูเพิ่มเติม