นพ.อานนท์ ภูชาดึก

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • ความผิดปกติของทารกหลังคลอด
  • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • การรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

มกราคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

มกราคม

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-13:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-17:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 08:00-12:00

เวลา 16:00-20:00

คลินิกกุมารเวช
ดูเพิ่มเติม