นพ.อานนท์ ภูชาดึก

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • ความผิดปกติของทารกหลังคลอด
  • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • การรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

กันยายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช
ดูเพิ่มเติม