นพ.อานนท์ ภูชาดึก

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2560
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, ประเทศไทย, 2563
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • ความผิดปกติของทารกหลังคลอด
  • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • การรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในเด็

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 09:00-16:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกุมารเวช
ดูเพิ่มเติม