รายละเอียด

คลินิกโรคไต

ไตเป็นอวัยวะสำคัญในการควบคุมสมดุลน้ำ และเกลือแร่ในร่างกาย ทั้งยังช่วยขจัดของเสียออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ทางโรงพยาบาลราชพฤก์ได้มีบริการคลินิกศูนย์ไตเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคไต ดังนี้

 • การตรวจคัดกรองโรคไตวายเรื้อรัง ข้อแนะนำผู้ป่วยที่ควรได้รับการตรวจคัดกรองภาวะไตวายเรื้อรังก่อนมีอาการ ได้แก่
  1.) ผู้ป่วยเบาหวาน 
  2.) ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
  3.) ผุ้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
  4.) ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ และหลอดเลือด
  5.) ผู้ป่วยที่มีโรคเก๊าท์
  6.) ผู้ป่วยที่มีนิ่วในไต หรือถุงน้ำไต
  7.) ผู้ป่วยที่มีไตข้างเดียว
  8.) ผู้ป่วยที่มีโรคไตในครอบครัว
  9.) ผู้ป่วยที่เคยตรวจปัสาวะ พบผลผิดปกติ
  10.) ผู้ป่วยที่ทานยาแก้ปวด หรือทานสมุนไพรบ่อย
  โดยแพทย์จะซักประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจเลือด ปัสสาวะ และตรวจอัลตร้าซาวด์ไต
 • ชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยมีการทั้งการควบคุมความดันโลหิต  ควบคุมระดับน้ำตาลปรับโภชนาการ  ปรับยาเพื่อลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ
 • ให้คำแนะนำปรึกษาวิธีบำบัดทดแทน ไตเรื้อรัง  สำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย จะได้รับการบำบัดทดแทนไตทั้งทางการล้างไตทางหน้าท้อง การฟอกเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะไต  ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์มีศูนย์ไตเทียมที่ทันสมัยแบบออนไลน์ ที่ให้การบริการฟอกลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้มาตรฐานและดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน

ศูนย์ไตเทียม

โรงพยาบาลราชพฤกษ์มีเครื่องฟอกเลือดล้างไตแบบออนไลน์ ที่มีมาตรฐานและดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน เราให้บริการด้วยเครื่องมือปละอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ภายในห้องที่โอ่โถง โปร่งอากาศถ่ายเทดีและสวยงาม    โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีประสบการณ์สูง เพื่อเป้าหมายการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คุณและคนที่คุณรัก

 • มีระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ที่ได้มาตรฐาน
 • มีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาตรฐานที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากสมาคมโรคไต
 • มีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประสิทธิภาพสูง  (Online hemodiafiltration) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดของเสียได้มากขึ้น
 • มีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมาตรฐานสำหรับผู้ป่วยไตวายฉับพลันที่จำเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดอย่างเร่งด่วน
 • มีการฟอกเลือดแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ป่วยที่มีไตวายฉับพลัน ที่อาการวิกฤตไม่สามารถฟอกเลือดด้วยวิธีมาตรฐาน
 • มีอุปกรณ์เพื่อความเพลิดเพลินขณะเข้ารับการฟอกเลือด เช่น  IPAD ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วย
 • มีบริการห้องพักรับรองญาติที่จัดเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะของศูนย์ไตเทียม
บริการเจาะตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อไต

       โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีบริการการเจาะตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อไตโดยอายุรแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์  โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้การทำงานของไตลดลงที่พบร่วมกับการตรวจพบเลือดในปัสสาวะ หรือมีภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ การวินิจฉัยโรคเนื้อไตอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้ตัวเอง  เพื่อการรักษาโรคไตได้ทันท่วงที

     อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไตจะตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อไตโดยใช้เข็มเจาะผ่านผิวหนังไปที่ไตที่เห็นจากเครื่องอัลตร้าซาวด์หลังให้ยาชาเฉพาะที่  แล้วจึงเจาะชิ้นเนื้อไตออกมาส่งตรวจทางพยาธิวิทยาด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาสาเหตุโรคไตได้อย่างแม่นยำ

กลุ่มอาการใดที่ต้องมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย 
 1. ) ปัสสาวะแสบขัด 
 2. ) ปัสสาวะเป็นฟอง
 3. ) หน้าบวม , หนังตาบวม
 4. ) ขาบวมทั้ง 2 ข้าง
 5. ) ปัสสาวะมีสีปนเลือด สีน้ำล้างเนื้อ สีผิดปกติ
 6. ) มีอาการปวดหลังร่วมกับมีไข้หรือหนาวสั่น หรือปวดหลังเรื้อรัง
 7. ) เคยมีผลตรวจสุขภาพพบค่าไตผิดปกติ หรือผลตรวจปัสสาวะผิดปกติ
 8. ) มีประวัติคนครอบครัวเป็นโรคไตเรื้อรัง