แพ็กเกจตรวจชิ้นเนื้อจากไต (Kidney Biopsy Package)

7,700 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา:

7,700 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. ราคาแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจก่อนทำหัตถการผ่าตัด และค่าบริการโรงพยาบาล
  2. ราคาแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อพยาธิวิทยา
  3. ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น
  4. ราคาแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ แผนกอายุรกรรม ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2022, 2023