คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ให้การบริการดูแลสุภาพด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกในครรภ์  เราพร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงทุกวัยครอบคลุมตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั้งแม่ตั้งครรภ์และทารก ไปจนถึงการวินิจฉัยโรค การป้องกันและรักษาโรคของสตรีการฝากครรภ์และวางแผนการคลอด  ให้การดูแลรักษาและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ก่อนคลอดจนไปถึงหลังคลอด ด้วยทีมสูติ-นรีแพทย์ กุมารแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ผู้มีประสบการณ์  ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ภาวะครรภ์เสี่ยง ที่คุณแม่ต้องระวัง

   “ครรภ์เสี่ยง” เป็นภาวะความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ และมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิต   สาเหตุหลักมาจากสุขภาพของคุณแม่โดยตรง ส่วนใหญ่มักพบในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อายุมาก มีโรคประจำตัว เคยมีประวัติตั้งครรภ์ผิดปกติ หรือเคยแท้งบุตรหรือตั้งครรภ์ด้วยการผสมเทียม

การประเมินภาวะครรภ์เสี่ยง

          ปัจจุบันมีการตรวจประเมินภาวะครรภ์เสี่ยงที่มีมาตรฐาน เมื่อคุณแม่ทราบว่า ตัวเองตั้งครรภ์ ควรรีบมาฝากครรภ์ทันที เพื่อรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด (Maternal Fetal Medicine Specialist) การประเมินภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ เพื่อวางแผนการรักษาดูแลภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ขณะคลอด สามารถช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับคุณแม่และลูกน้อยได้

การให้บริการของเรา

  1. ให้คำปรึกษาดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีโรคประจำตัวที่อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์ โดยให้คำปรึกษาตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ การดูแลระหว่างฝากครรภ์ระยะคลอดและหลังคลอด
  2. การตรวจคลื่นเสี่ยงความถี่สูงหรืออัลตร้าซาวด์ เพื่อประเมินทารกในครรภ์โดยมีระดับความละเอียดของการตรวจสูงขึ้นจากการตรวจอัลตร้าซาวด์ทั่วไป เนื่องจากเป็นผู้ให้คำปรึกษาในกรณีที่สงสัยหรือตรวจพบว่า ทารกในครรภ์มีภาวะผิดปกติ
  3. การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเพื่อคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ ซึ่งรวมถึงการเก็บสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ จากในครรภ์ เช่น  การเจาะน้ำคร่ำ
  4. ให้การรักษาทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติบางชนิดที่สามารถให้การช่วยเหลือ หรือแก้ไขได้ตั้งแต่ก่อนคลอด