ลดราคา!

โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ ประจำปี 2567 (Heart Check up Program 2024)

3,300 ฿12,200 ฿

คำอธิบาย

ผู้มีความเสี่ยงควรตรวจสุขภาพหัวใจ มีดังนี้:

 • ผู้สูบบุหรี่
 • ผู้ไขมันในเลือดสูง
 • ผู้ป่วยโรคอ้วน
 • ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

การเตรียมตัวรับบริการ:

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำ และอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

ราคา:

รายการตรวจ :

 • Basic Heart Program (18 รายการ) ราคา 3,300 บาท
 • Silver Heart Program (19 รายการ) ราคา 5,700 บาท
 • Gold Heart Program (20 รายการ) ราคา 8,300 บาท
 • Platinum Heart Program (21 รายการ) ราคา 12,200 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

 1. รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม และรายการตรวจสุขภาพช่องปากและตาเพิ่มเติม ให้สิทธิสำหรับ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลเท่านั้น
 2. ♀ รายการตรวจเฉพาะคุณผู้หญิงเท่านั้น ♂ รายการตรวจเฉพาะคุณผู้ชายเท่านั้น
 3. อัตราค่าบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพข้างต้น รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 4. กรณียกเว้นตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลฯ ขอกำหนดสิทธิคิดอัตราค่าบริการเต็มจำนวน เหมาจ่ายตามโปรแกรม
 5. การชำระเงิน ชำระด้วย เงินสด หรือบัตรเครดิต ณ วันที่รับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายก่อนเข้ารับบริการ แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08:00-16:00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)