ลดราคา!

แพ็กเกจตรวจหาไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) Package)

Original price was: 2,155 ฿.Current price is: 1,790 ฿.

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคไข้เลือดออกแตกต่างกันในแต่ละคน อาจไม่มีอาการผิดปกติไปจนถึงเสียชีวิตได้

คำอธิบาย

โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี(Dengue Virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค มักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี อาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่มีอาการผิดปกติไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

กลุ่มผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออก และมีความประสงค์ตรวจคัดกรอง เช่น ไข้สูง มีผื่นขึ้น หรือจุดจ้ำเลือดตามร่างกาย

การเตรียมตัวรับบริการ:

ไม่ต้อง งดน้ำและอาหาร สามารถเข้ามารับบริการ
ได้ทันที หรือนัดหมายล่วงหน้า

ราคา:

1,790 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • แพ็กเกจนี้ สำหรับตรวจ CBC;Platelet count, Dengue combo (Ns1 Ag&Dengue Ab/FIA)
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการอื่น ๆ
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกอายุรกรรม ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2022, 2023