โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง Stroke Screening Program

18,000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เช็คเร็ว รักษาทัน ป้องกันได้

สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง

โรคไต ไขมันในเลือดสูง

โรคเบาหวาน ผู้ที่สูบบุหรี่ประจำ

ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

ราคา :

18,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด :

  • โปรแกรมนี้สามารถใช้ร่วมกับบริษัทคู่สัญญาทั่วไป
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี
  • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล ค่ายา และค่าแพทย์
  • กรณีผู้รับบริการขอยกเว้นการตรวจบางรายการโรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิคิดราคาเหมาจ่ายตามโปรแกรมตรวจที่กำหนด

นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ มือถือ 088 557 1542

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
0 4333 3555 ต่อ 3000 , 3001

คำแนะนำ :

  • ขอให้ท่านงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
  • หากท่านที่มีโลหะฝังอยู่ในร่างกายที่อาจเป็นข้อห้ามในการตรวจ MRI ได้แก่ การใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ
  • การใส่ Stent ที่หลอดเลือด เป็นต้นขอให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเลือกแพ็คเกจ