ลดราคา!

แพ็กเกจเอกซเรย์เต้านมด้วยระบบดิจิทัลพร้อมอัลตร้าซาวด์ (Digital Mammogram and Breast Ultrasound)

2,590 ฿

คำอธิบาย

ราคา:

2,590 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่มวันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  1. ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับผู้รับบริการชำระเงินเอง ไม่สามารถใช้ได้ในสิทธิประกันทุกกรณี
  2. ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์ตรวจคัดกรองและค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือรายการตรวจ
  3. สตรีที่สามารถตรวจได้ ต้องมีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป
  4. เหมาะสำหรับสตรีที่มีความเสี่ยงต่อโรค หรือบุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นมะเร็ง
  5. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
  6. Code โปรโมชั่น C888888887

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพเต้านม ชั้น 3 โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001