พญ.อธิพร รุ่งทรัพย์ไพบูลย์

คลินิกกุมารเวชและวัคซีน

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558
วุฒิบัตรฯ
  • กุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2562
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศไทย, 2565
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • การรับวัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
  • วัณโรคและวัณโรคระยะแฝงในเด็ก
  • เอชไอวีในเด็ก การป้องกันและรักษา
  • โรคติดเชื้อในเด็ก การป้องกันและรักษา
  • โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

20

สิงหาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

27

สิงหาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

2

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

3

กันยายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

4

กันยายน

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

8

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

9

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

10

กันยายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

11

กันยายน

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

15

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

16

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

17

กันยายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

18

กันยายน

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

22

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

23

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

24

กันยายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

25

กันยายน

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

29

กันยายน

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

30

กันยายน

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 09:00-12:00

เวลา 13:00-20:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 08:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกุมารเวชทั่วไปและวัคซีน
ดูเพิ่มเติม