นพ.เติมเต็ม ไหวดี

นพ.เติมเต็ม ไหวดี

คลินิกสูติ-นรีเวช

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562
วุฒิบัตร
  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2566
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

กันยายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 10:00-12:00

คลินิกสูตินรีเวช
ดูเพิ่มเติม