นพ.อาทิตย์ บุญรอด

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
 • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรฯ
 • สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร การเข้าฝึกอบรม Knee and Shoulder Arthroscopy Cadaveric Workshop (Fellow Course) จาก Thai Orthopedic Society for Sport Medicine of the Royal College of Orthopedic surgeon of Thailand
 • การเข้าฝึกอบรมระยะสั้น ด้าน Knee and Shoulder Surgery ณ Department of Orthopaedic Surgery, CHA Bundang Medical Center, CHA University, Gyeonggi-Do, Korea
 • ประกาศนียบัตร แพทย์เฉพาะทาง Shoulder & Elbow Surgeries จาก Sports Medicine & Joint Center, Funabashi Orthopaedic Hospital, Funabashi, Japan
 • ประกาศนียบัตร Postdoctoral Research Fellow จาก Department of Orthopedic Surgery, Mayo Clinic, Rochester, MN, United States
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
 • ด้านการบาดเจ็บจากการกีฬา (Sports Medicine)
 • การผ่าตัดแผลเล็กรักษาเส้นเอ็นประกับข้างของข้อเข่า (collateral ligament repair / reconstruction)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาหมอนรองกระดูกของข้อเข่า (arthroscopic meniscal surgery)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อเย็บซ่อมเส้นเอ็นรอบข้อไหล่ (arthroscopic rotator cuff repair)
 • การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อรักษาอาการข้อไหล่ไม่มั่นคง (arthroscopic Bankart repair / capsulolabroplasty)

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

23

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

30

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกเวชศาสตร์ทางการกีฬา

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกเวชศาสตร์ทางการกีฬา
ดูเพิ่มเติม