นพ. สุรชัย แซ่จึง

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ครอบครัว


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป
ดูเพิ่มเติม