รศ.นพ.สุรชัย แซ่จึง

คลินิกกระดูกและข้อ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์
เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2528
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2541
  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Traumatology
  • Spinal surgery

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

14

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

21

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

28

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

4

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

11

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

18

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

25

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป
ดูเพิ่มเติม