นพ.สุวิชชา ศรีผดุงกุล

คลินิกกระดูกและข้อ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2551
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

 


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

7

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

14

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

21

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

28

ธันวาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

1

มกราคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

2

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

3

มกราคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

4

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

7

มกราคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

8

มกราคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

9

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

10

มกราคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

11

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

14

มกราคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

15

มกราคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

16

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

17

มกราคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

18

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

21

มกราคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

22

มกราคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

23

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

24

มกราคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

25

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

28

มกราคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

29

มกราคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

30

มกราคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

31

มกราคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

1

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

4

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

5

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

6

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

7

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

8

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

11

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

12

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

13

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

14

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

15

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

18

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

19

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

20

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

21

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

22

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

25

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

26

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

27

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

28

กุมภาพันธ์

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ
ดูเพิ่มเติม