นพ.สุวิชชา ศรีผดุงกุล

คลินิกกระดูกและข้อ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
วุฒิบัตร
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2551
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

 


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

20

พฤษภาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

21

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

22

พฤษภาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

27

พฤษภาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

28

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

29

พฤษภาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

3

มิถุนายน

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

4

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

5

มิถุนายน

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

10

มิถุนายน

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

11

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

12

มิถุนายน

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

17

มิถุนายน

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

18

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

19

มิถุนายน

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

25

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

26

มิถุนายน

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

2

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

3

กรกฎาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

9

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

10

กรกฎาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

16

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

17

กรกฎาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

23

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

24

กรกฎาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

30

กรกฎาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

31

กรกฎาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

6

สิงหาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

7

สิงหาคม

เวลา 09:00-15:00

เวลา 16:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 09:00-17:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 12:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อ

วันที่

13

สิงหาคม

เวลา 09:00-13:00

เวลา 14:00-18:00

คลินิกกระดูกและข้อ
ดูเพิ่มเติม