นพ.กฤษ สาลัง

คลินิกกระดูกและข้อ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2552
  • Orthopedic oncology fellowship at Siriraj Hospital ,Thailand, 2012
  • Adult Reconstruction Fellowship at University of Auckland, New Zealand, 2020
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Primary and revision hip arthroplasty (ข้อสะโพกเทียม )
  • Primary and revision knee arthroplasty (ข้อเข่าเทียม)
  • Primary and revision shoulder arthroplasty (ข้อไหล่เทียม)
  • Tumor prosthesis and reconstruction in benign and malignant bone tumor (เนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อ)

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

23

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

30

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

6

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

13

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

20

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

27

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

4

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

11

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

18

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

25

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

1

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

8

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

15

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

22

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

29

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

5

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

12

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

19

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

26

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

3

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

10

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

17

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกมะเร็งกระดูก

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกข้อเสื่อม ข้อเทียม
ดูเพิ่มเติม