อบรมสัมนา “Health for Wealth” การพัฒนาสู่อนุภูมิภาคร้อยแก่นสารสินธุ์

🌸โรงพยาบาลราชพฤกษ์🌸 เปิดบ้านต้อนรับ ภาคีเครือข่ายหน่วยงาน, ผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ NGO ร่วมอบรมสัมนา “Health for Wealth” การพัฒนาสู่อนุภูมิภาคร้อยแก่นสารสินธุ์

👉🏻 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 ได้จัดสัมมนาขับเคลื่อน “Health for Wealth” การพัฒนาสู่อนุภูมิภาคร้อยแก่นสารสินธุ์ ตามโครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ที่มีศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กรอ.กลุ่มจังหวัด)สร้างเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน

👉🏻โดยมีนายถวิล เลิกชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 เป็นประธานเปิดการสัมมนา นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ กล่าวต้อนรับ

👉🏻 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมกว่า 100 คน

🌸 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ อบอุ่นเหมือนบ้าน🌸

เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ

☎️ สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆนี้ได้

– WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH

– FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital

– LINE ID : @rphline

– TEL : 043-333-555