รับสมัครร้านค้า

รับสมัครผู้ยื่นเสนองานจ้างบริการอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5-12 ธันวาคม 2565

• นัดชี้แจงเงื่อนไขการบริการอาหาร : วันที่ 14 ธันวาคม 2565

• นัดสัมภาษณ์และคัดเลือก : วันที่ 15 ธันวาคม 2565

• ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 16 ธันวาคม 2565

• นัดเซ็นต์สัญญาบริการ : วันที่ 19 ธันวาคม 2565

นัดร้านที่ได้รับการคัดเลือกร่วมวางแผน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 : เริ่มดำเนินการวันที่ 1 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณณัฐชยา มาตเลี่ยม มือถือ 098 146 9836

ส่งใบสมัครทาง MAIL – missnumnim893@gmail.com

หรือ แผนกโภชนาการ ชั้น 1 อาคารบริการ โรงพยาบาลราชพฤกษ์