สัมมนา ” ขอนแก่น เมืองสุขภาพดี (WELLNESS CITY) สร้างเศรษฐกิจดี”

🌼 วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์

นพ.ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ร่วมบรรยาย ในงานสัมมนา ” ขอนแก่น เมืองสุขภาพดี (WELLNESS CITY) สร้างเศรษฐกิจดี” ในหัวข้อ “บทบาทและโอกาสของ ภาคธุรกิจบริการสุขภาพ”

📍 ทั้งนี้ภายในงานได้เชิญผู้มีบทบาทในการพัฒนาด้านเศรฐกิจและสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ร่วมบรรยาย ในหัวข้อดังนี้

👉“แนวคิด คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง สร้าง เศรษฐกิจดีสุขภาพดี”โดย ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

👉“ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Medical Hub) และ นวัตกรรมสุขภาพ”โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

.👉“การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมุดหมายด้าน Health For Wealth และบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ”โดย คุณสิรวิชญ์ วิชญธีรากุล ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7

👉“การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพตัวอย่างย่านโยธีและย่านสวนดอก”โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

👉ดำเนินรายการ โดย นพ.ณัฏฐชัย รำเพย (ผู้บริหารคลินิกจิตเวช Smind Mental Health Clinic)

📍 Wellness เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันก่อนการเกิดโรค และมีการปรับ Lifestyle การใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่มาดูแลสุขภาพควบคู่กันไป เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ของการมีสุขภาพดีแบบองค์รวม รวมถึงนำไปสู่การมีความเป็นอยู่ที่ดี เพราะ Wellness ไม่ใช่แค่เรื่องการมีสุขภาพที่ดี แต่ยังเกี่ยวกับอีกหลายมิติ เช่น Physical, Mental, Emotional, Spiritual, Social, Environment

🌼 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 🌼

“อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ”

☎️ สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆนี้ได้

– WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH

– APPLICATION : RPH CARE

– FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital

– LINE : ID @rphline