โรงพยาบาลราชพฤกษ์ร่วมงาน ‘มหกรรมตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ’

🌼โรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼 ร่วมกิจกรรม “งานมหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” และ”วันมะเร็งท่อน้ำดีโลก”

🌼เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธี

👉สำหรับงานมหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและวันมะเร็งท่อน้ำดีโลกนั้น เกิดจากความต้องการกระตุ้นประชาชนให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาตลอดจนการรู้จักป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

👉โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การให้บริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ โดยใช้ชุดตรวจปัสสาวะสำเร็จรูปชนิดเร็ว OV RDT ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวน 10,000 ราย การให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงจำนวน 1,000 ราย การนำเสนอผลงานนวัตกรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวทีเสวนาการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยการจัดการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรค อาหารปลอดภัยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั้งในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป

✴️สำหรับบูธของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีกิจกรรมให้ร่วมสนุก พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกภายในงาน

✴️บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจจกรมเป็นจำนวนมาก

🌼 โรงพยาบาลราชพฤกษ์

“อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ”

☎️สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆนี้ได้

– WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH

– APPLICATION : RPH CARE

– FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital

– LINE : ID @rphline

– TEL : 043-333-555