ด้วยความห่วงใย ร่วมสู้ภัยโควิด -19

ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ทุกคนมีความตั้งใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤติ โควิด -19 นี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

ขอฝากแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักห่างไกลโควิด

1️⃣ สวมหน้ากากอนามัย

2️⃣ ล้างมือบ่อย ๆ

3️⃣ เว้นระยะห่าง

4️⃣ สแกน ไทยชนะ

และหากท่านมีความจำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ขอให้ท่านมั่นใจไปกับเรา
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GHA’s COVID -19 (Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs)

เป็นระบบที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากโรคติดต่อโควิด19 และการได้รับประสบการณ์ที่ดีในขบวนการเข้ารับการรักษาของคนไข้ตั้งแต่ก่อนเข้ารักษา ขณะรักษา และหลังการรักษาดูแล
ของคนไข้ที่มาจากต่างประเทศและคนไข้ในประเทศไทย

NEW NORMAL ใช้ชีวิตวิถีใหม่

“ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”

หากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ ก็สามารถช่วยกันแชร์ส่งต่อไปให้กับเพื่อน ๆ หรือคนที่ท่านห่วงใยได้นะครับ