แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดไส้ติ่ง (Laparoscopic Appendectomy Package)

90,000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคไส้ติ่งอักเสบ

เป็นโรคปวดท้องแบบเฉียบพลันที่พบมากที่สุด สาเหตุเกิดจากการอุดตันของไส้ติ่ง เมื่อไส้ติ่งเกิดการอุดตัน ของเหลวหรือสารคัดหลั่งจะไม่สามารถผ่านเข้า-ออกได้ ส่งผลให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อ

ไส้ติ่งอักเสบเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดอย่างทันท่วงที แพ็กเกจนี้เป็นการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อตัดนำไส้ติ่งที่อักเสบออก

การซื้อแพ็กเกจนี้จะเป็นการเหมาจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องใช้ในการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ

การเตรียมตัวรับบริการ:

งดอาหารและน้ำอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง

ราคา:

90,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกศัลยกรรม ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2026