แพ็กเกจส่องกล้องผ่าตัดไซนัส (Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS) Package)

99,000 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคา: ราคา 99,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ ใช้สำหรับส่องกล้องผ่าตัดไซนัส เท่านั้น
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ใช้สำหรับกรณีชำระเงินสด หรือบัตรเครดิตเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าตรวจกรณีส่งตรวจชิ้นเนื้อพยาธิวิทยา
  • แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว และโรคที่ต้องได้รับการรักษาโดยยา ASA หรือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยังคุมอาการไม่ดี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกหู ตา คอ จมูก ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2054, 2055