ลดราคา!

แพ็กเกจวัคซีน สำหรับเด็กอายุ 1-12 เดือน (Vaccine Package for Well Baby Age 1 – 12 months)

12,290 ฿12,900 ฿

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณเลือกสิ่งที่ดีให้กับลูกน้อยที่คุณรัก สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง พร้อมคลายความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วยแพ็กเกจวัคซีนสำหรับคุณหนู ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แพ็กเกจวัคซีนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กทุกคนควรได้รับตามช่วงอายุ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัย

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

  • เด็กอายุ 1-12 เดือน

การเตรียมตัวรับบริการ:

  • ควรนำสมุดบันทึกวัคซีนมาด้วยทุกครั้ง
  • ไม่ควรรับวัคซีนขณะที่มีไข้สูงหรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน

ราคา:

ชุด A ราคา 12,290 บาท
ชุด B ราคา 12,900 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจก่อนรับวัคซีน
  • รายการวัคซีนบนแพ็กเกจนี้ สำหรับรับบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์เท่านั้น
  • แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ใช้ร่วมกับสิทธิ-ส่วนลดอื่น ๆ ได้
  • กรณีผู้รับบริการขอใช้สิทธิแพ็กเกจ ตอนอายุ 2 เดือน สามารถใช้ Hexaxim แทน Pentaxim และ Hepatitis-B ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • กรุณายื่นสมุดนัดรับวัคซีนก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกเภสัชกรรม ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2101, 2102