ลดราคา!

แพ็กเกจวัคซีน สำหรับเด็กอายุ 1-12 เดือน (Vaccine Package for Well Baby Age 1 – 12 months)

12,900 ฿13,500 ฿

จะดีแค่ไหน ถ้าคุณเลือกสิ่งที่ดีให้กับลูกน้อยที่คุณรัก สร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง พร้อมคลายความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วยแพ็กเกจวัคซีนสำหรับคุณหนู ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แพ็กเกจวัคซีนขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กทุกคนควรได้รับตามช่วงอายุ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัย

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

  • เด็กอายุ 1-12 เดือน

การเตรียมตัวรับบริการ:

  • ควรนำสมุดบันทึกวัคซีนมาด้วยทุกครั้ง
  • ไม่ควรรับวัคซีนขณะที่มีไข้สูงหรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน

ราคา:

ชุด A ราคา 12,900 บาท
ชุด B ราคา 13,500 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจก่อนรับวัคซีน
  • กรุณายื่นสมุดนัดรับวัคซีนก่อนพบแพทย์ทุกครั้ง
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกเภสัชกรรม ชั้น 2
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 2101, 2102