โปรแกรมตรวจ และฟื้นฟูสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อ COVID-19

1,590 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

หายจากโควิดแล้ว อย่าลืมพาคณหนู ๆ ตรวจเช็คสุขภาพกันนะคะ

ด้วยโปรแกรมตรวจ และฟื้นฟูสุขภาพเด็กหลังติดเชื้อ COVID-19

**สำหรับเด็กหลังติดเชื้อ Covid-19 ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
ราคา 1,590 บาท
เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

**เงื่อนไขในการใช้บริการ
1.ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับผู้รับบริการที่หายจากโควิด-19
และผู้ที่สงสัยว่าตนเองเคยได้รับเชื้อโควิด-19
2.ราคาแพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
3.ไม่รวมค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก และค่ายา

**การเตรียมตัวก่อนตรวจ
1.กรณีต้องการตรวจเบาหวาน กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม
2.ก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกุมารเวช ชั้น 2 โทร.0 4333 3555 ต่อ 2035, 2036
Facebook Fanpage : โรงพยาบาลราชพฤกษ์ – Ratchaphruek Hospital
Website : www.rph.co.th
LINE@ ID : @RPHLine