โปรแกรมตรวจสุขภาพ-อาชีวอนามัย ตรวจสายตา (Occupation Vision Examination Program)

1,090 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.

กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

ราคา:

โปรแกรมการตรวจสายตาอาชีวอนามัย โดยใช้เครื่องตรวจวัดสายตาอาชีวอนามัย ราคา 1,090 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาโปรแกรมเหมาจ่ายข้างต้น สำหรับ ผู้รับบริการ คลินิกอาชีวเวชกรรม (ชั้น 3 แผนกตรวจสุขภาพ) โรงพยาบาลราชพฤกษ์
  • ผู้เข้ารับบริการ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้(มีรูปถ่าย) ทุกครั้งที่เข้ารับบริการตรวจ
  • กรณียกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาล ขอกำหนดสิทธิคิดราคาค่าบริการเต็มจำนวนเหมาจ่ายตามข้อตกลง
  • กรณีผู้รับบริการ มีความประสงค์ขอรับฟิล์มเอกซเรย์ ทางโรงพยาบาล คิดราคาค่าบริการ เพิ่ม 120 บาท/ฟิล์ม
  • Code โปรโมชั่น C999999909

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001