ลดราคา!

โปรแกรมตรวจสุขภาพ-อาชีวอนามัย สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Occupational Health Examination of Worker Program)

1,490 ฿3,390 ฿

คำอธิบาย

เปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.

กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

ราคา:

  • สำหรับผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่อับอากาศ 2,490 บาท
  • สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สูง 3,390 บาท
  • สำหรับผู้ปฏิบัติงานปรุงอาหาร 1,490 บาท
  • สำหรับผู้ปฏิบัติงานขับรถทางพาณิชย์ 1,590 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาโปรแกรมเหมาจ่ายนี้ สำหรับผู้รับบริการคลินิกอาชีวเวชกรรมเท่านั้น
  • โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ
  • กรณียกเว้นตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิคิดราคาตามโปรแกรมตรวจ
  • กรณีผู้รับบริการมีความประสงค์ขอรับฟิล์มเอกซเรย์ ทางโรงพยาบาล คิดราคาค่าบริการเพิ่ม 120 บาท/ฟิล์ม
  • กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำ และอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
  • Code โปรโมชั่น C999999908

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001