ลดราคา!

โปรแกรมตรวจสุขภาพ-อาชีวอนามัย ก่อนจ้างงานและก่อนเข้าทำงานทั่วไป (Pre-Employment Medical Examination Program)

2,490 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-12.00 น.

กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

ราคา:

โปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนจ้างงานและก่อนเข้าทำงานทั่วไป ราคา 2,490 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาโปรแกรมเหมาจ่ายนี้ สำหรับผู้รับบริการ คลินิกอาชีวเวชกรรม (ชั้น 3 แผนกตรวจสุขภาพ) โรงพยาบาลราชพฤกษ์
  • ผู้เข้ารับบริการ โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) ทุกครั้งที่เข้ารับบริการตรวจ
  • กรณีขอยกเว้นการตรวจบางรายการ ทางโรงพยาบาลขอกำหนดสิทธิราคาค่าบริการเต็มจำนวนเหมาจ่ายตามข้อตกลง
  • กรณีผู้รับบริการ มีความประสงค์ขอรับฟิล์มเอกซเรย์ ทางโรงพยาบาล ราคาค่าบริการ เพิ่ม 120 บาท/ฟิล์ม
  • Code โปรโมชั่น C999999907

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกตรวจสุขภาพ ชั้น 3
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001