ลดราคา!

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน (Diabetes Program)

3,090 ฿4,590 ฿

ส่งมอบความห่วงใยผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานในราคาเหมาจ่าย โดยด้วยบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ระดับมาตรฐานสากลกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์

คำอธิบาย

ในปัจจุบันมีประชาชนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานอยู่มากถึงราว ๆ 4.8 ล้านคน และในทุก ๆ วันมีคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานถึง 200 คนต่อวัน

วันนี้เราจึงอยากส่งมอบ ความห่วงใย ผ่านโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานในราคาเหมาจ่าย เริ่มต้นที่ 3,090 บาท

เราพร้อมให้บริการ ด้วยบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ระดับมาตรฐานสากลกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

  • ผู้ที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวานและต้องการตรวจคัดกรองว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน เช่นผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน ภาวะโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง

การเตรียมตัวรับบริการ:

กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ งดน้ำ และอาหาร ก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 6 – 8 ชั่วโมง

ราคา:

โปรแกรม 1 ราคา 3,090 บาท
โปรแกรม 2 ราคา 4,090 บาท
โปรแกรม 3 ราคา 4,590 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์และค่าบริิการของโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่ายาและค่าแพทย์ กรณีตรวจรักษาผู้ป่วยนอก
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกอายุรกรรม ชั้น 2
0 4333 3555 ต่อ 2022, 2023