แพ็กเกจเจาะชิ้นเนื้อ เต้านม (Biopsy Breast Mass)

4,900 ฿8,700 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีรังสีแพทย์พร้อมตรวจวินิจฉัยทุกวัน ไม่ต้องรอนาน

เจาะตรวจชิ้นเนื้อโดยรังสีแพทย์เฉพาะทางด้านเต้านมทำให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำ

ราคา:

โปรแกรม 1

การใช้เข็มเจาะดูดเซลล์ FNA (Fine Needle Aspiration) 4,900 บาท
(*กรณีมากกว่า 1 จุด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,900 บาทต่อจุด)

โปรแกรม 2

การใช้เข็มเจาะตัดเนื้อเยื่อ (Core Needle Biopsy) 8,700 บาท
(*กรณีมากกว่า 1 จุด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,900 บาทต่อจุด)

โปรแกรม 3

การวางขดลวด Needle localization 8,700 บาท
(*การวางขดลวดกรณีมากกว่า 1 จุด คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 4,900 บาทต่อจุด)

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 20 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

• ราคาแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจก่อนทำหัตถการผ่าตัด

• ราคาแพ็กเกจนี้่รวมค่าส่งตรวจชิ้นเนื้อพยาธิวิทยา 1 จุด

• ราคาแพ็กเกจนี้สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น

• ราคาแพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

• Code โปรโมชั่น C888888887

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทุกวัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์สุขภาพเต้านม ชั้น 3 มือถือ 063 715 5190
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001