วัคซีนไข้หวัดใหญ่

1,900 ฿

คำอธิบาย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปริมาณแอนติเจนเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า
เหมาะสำหรับผู้สูงวัยอายุ 65 ปี ขึ้นไป

  • ป้องกันการติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ได้เพิ่มขึ้น 24.2%
    เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุแบบปกติ
  • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากการเกิดปอดอักเสบ เพิ่มขึ้น 27.3%
  • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากโรคหัวใจและระบบหายใจ เพิ่มขึ้น 17.9%
  • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น 11.7%

ราคา : 1,900 บาท

“ทางเลือกใหม่สำหรับการดูแล และป้องกันที่ดีกว่า เพื่อคุณ และคนที่คุณรัก”

เงื่อนไข :

  • สำหรับผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถ ใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้น
  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าแพทย์ กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือรายการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัคซีนเซนเตอร์ ชั้น 3 โทร.0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001