วัคซีนไข้หวัดใหญ่

2,450 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปริมาณแอนติเจนเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า
เหมาะสำหรับผู้สูงวัยอายุ 65 ปี ขึ้นไป

 • ป้องกันการติดเชื้อ ไข้หวัดใหญ่ได้เพิ่มขึ้น 24.2%
  เมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุแบบปกติ
 • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากการเกิดปอดอักเสบ เพิ่มขึ้น 27.3%
 • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากโรคหัวใจและระบบหายใจ เพิ่มขึ้น 17.9%
 • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น 11.7%

ราคา : 2,450 บาท

“ทางเลือกใหม่สำหรับการดูแล และป้องกันที่ดีกว่า เพื่อคุณ และคนที่คุณรัก”

เงื่อนไข :

 • สำหรับผู้สูงอายุมากกว่า 65ปีขึ้นไป
 • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น
 • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เท่านั้น
 • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  แต่ไม่รวมค่าแพทย์ กรณีตรวจรักษาเพิ่มเติมนอกเหนือรายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  เริ่มวันที่ 28 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัคซีนเซนเตอร์ ชั้น 3 โทร.0 4333 3555 ต่อ 3000, 3001