Appendectomy Package

48,000 ฿

ไส้ติ่งอักเสบเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดอย่างทันท่วงที แพ็คเกจนี้เป็นการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อตัดนำไส้ติ่งที่อักเสบออก

Description

โรคไส้ติ่งอักเสบ เป็นโรคปวดท้องแบบเฉียบพลันที่พบมากที่สุด สาเหตุเกิดจากการอุดตันของไส้ติ่ง เมื่อไส้ติ่งเกิดการอุดตัน ของเหลวหรือสารคัดหลั่งจะไม่สามารถผ่านเข้า-ออกได้ ส่งผลให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อ

ไส้ติ่งอักเสบเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดอย่างทันท่วงที แพ็คเกจนี้เป็นการผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อตัดนำไส้ติ่งที่อักเสบออก

การซื้อแพ็คเกจนี้จะเป็นการเหมาจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องใช้ในการผ่าตัด ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบ

การเตรียมตัวรับบริการ:

งดอาหารและน้ำอย่างน้อย 8 ชั่วโมง

ราคา:

48,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล แต่ไม่รวมค่าตรวจก่อนทำหัตถการผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อน และโรคประจำตัวขณะพักษาในโรงพยาบาล
  • ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ไม่สามารถรับบริการแพ็กเกจนี้ได้
  • ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว หรือผู้มีภาวะไส้ติ่งแตก ไม่สามารถรับบริการแพ็กเกจนี้ได้
  • แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบริหารสิทธิการรักษาพยาบาล ชั้น 4
โทร. 0 4333 3555 ต่อ 4022