นพ.เศรษฐพล วัฒนากมลชัย

คลินิกกระดูกและข้อ

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาออร์โธปิดิกส์ , ประเทศไทย, 2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • มือ, ข้อมือ ,ข้อศอก
  • เส้นประสาท

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

14

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

21

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

28

เมษายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

5

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

12

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

19

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

26

พฤษภาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

2

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

9

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

16

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

23

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

30

มิถุนายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

7

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

14

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

21

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

28

กรกฎาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

4

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

11

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

18

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

25

สิงหาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

1

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

8

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

15

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

22

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

29

กันยายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

6

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

13

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

20

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

27

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

3

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

10

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

17

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

24

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

1

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป
ดูเพิ่มเติม