นพ. ฤทธิ์ อภิญญาณกุล

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคข้อเข่าและข้อสะโพก

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคข้อเข่าและข้อสะโพก

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคข้อเข่าและข้อสะโพก

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคข้อเข่าและข้อสะโพก

วันที่

22

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคข้อเข่าและข้อสะโพก

วันที่

29

พฤศจิกายน

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคข้อเข่าและข้อสะโพก

วันที่

6

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคข้อเข่าและข้อสะโพก

วันที่

13

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคข้อเข่าและข้อสะโพก

วันที่

20

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคข้อเข่าและข้อสะโพก

วันที่

27

ธันวาคม

เวลา 13:00-17:00

คลินิกโรคข้อเข่าและข้อสะโพก
ดูเพิ่มเติม