นพ. พงศธร ชัยเลิศพงษา

คลินิกกระดูกและข้อ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์


ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

31

ตุลาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

7

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

14

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

21

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

28

พฤศจิกายน

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

5

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

12

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

19

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป

วันที่

26

ธันวาคม

เวลา 17:00-20:00

คลินิกกระดูกและข้อทั่วไป
ดูเพิ่มเติม