ผศ.นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2549
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ (Pediatric Orthopaedic Surgery)
  • กระดูกหักในเด็ก
  • กระดูกสันหลังคดผิดรูปในเด็ก
  • เท้าปุก
  • แขนขาโก่งผิดรูป

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

8

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

15

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

22

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

29

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

5

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

6

มกราคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

12

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

13

มกราคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

19

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

20

มกราคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

26

มกราคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

27

มกราคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

2

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

3

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

9

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

10

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

16

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

17

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

23

กุมภาพันธ์

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

24

กุมภาพันธ์

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

1

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

2

มีนาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

8

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

9

มีนาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

15

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

16

มีนาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

22

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

23

มีนาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

29

มีนาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

30

มีนาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

5

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

6

เมษายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

12

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

13

เมษายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

19

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

20

เมษายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

26

เมษายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

27

เมษายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

3

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

4

พฤษภาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

10

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

11

พฤษภาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

17

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

18

พฤษภาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

24

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

25

พฤษภาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

31

พฤษภาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

1

มิถุนายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

7

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

8

มิถุนายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

14

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

15

มิถุนายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

21

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

22

มิถุนายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

28

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

29

มิถุนายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

5

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

6

กรกฎาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

12

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

13

กรกฎาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

19

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

20

กรกฎาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

26

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

27

กรกฎาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

2

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

3

สิงหาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

9

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

10

สิงหาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

16

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

17

สิงหาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

23

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

24

สิงหาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

30

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

31

สิงหาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

6

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

7

กันยายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

13

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

14

กันยายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

20

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

21

กันยายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

27

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

28

กันยายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

4

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

5

ตุลาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

11

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

12

ตุลาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

18

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

19

ตุลาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

25

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

26

ตุลาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

1

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

2

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

8

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

9

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

15

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

16

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก
ดูเพิ่มเติม