ผศ.นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

ออร์โธปิดิกส์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2549
ภาษา 

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ (Pediatric Orthopaedic Surgery)
  • กระดูกหักในเด็ก
  • กระดูกสันหลังคดผิดรูปในเด็ก
  • เท้าปุก
  • แขนขาโก่งผิดรูป

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

17

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

18

กันยายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

24

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

25

กันยายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

1

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

2

ตุลาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

8

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

9

ตุลาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

15

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

16

ตุลาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

22

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

23

ตุลาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

29

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

30

ตุลาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

5

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

6

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

12

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

13

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

19

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

20

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

26

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

27

พฤศจิกายน

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

3

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

4

ธันวาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

10

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

11

ธันวาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

17

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

18

ธันวาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

24

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

25

ธันวาคม

เวลา 12:00-17:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก

วันที่

31

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกโรคกระดูกเด็ก
ดูเพิ่มเติม