คลินิกโรคข้อและรูมาติซึ่ม

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกโรคข้อและรูมาติซึ่ม

            อาการปวดข้อ ข้ออักเสบพบได้ในทุกเพศทุกวัย ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งจากอายุที่มากขึ้น อุบัติเหตุ การใช้งานซ้ำๆ ใช้งานไม่ถูกต้อง การติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง และอื่นๆอีกมากมาย ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน ผู้ป่วยบางรายซื้อยามารับประทานเอง เช่นยาชุด ยาลูกกลอน ยาที่มีสเตียรอยด์เป็นส่วนผสม ทำให้เกิดผลข้างเคียงจากยาเหล่านี้ เช่น ติดเชื้อง่าย นำไปสู่โรคเบาหวาน เลือดออกในทางเดินอาหาร ไตวาย เป็นต้น หรือบางรายได้รับการวินิจฉัยโรคล้าช้า รักษาไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดข้ออักเสบเรื้อรัง ข้อผิดรูปพิการตามมา 

คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จึงได้เปิดให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แก่ผู้ที่มีปัญหาและต้องการการดูแล เกี่ยวกับโรคข้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

บริการของคลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม

         โรงพยาบาลราชพฤกษ์  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการโรคข้ออักเสบต่างๆ และโรคแพ้ภูมิตัวเอง

          1. โรคข้ออักเสบ และโรคข้ออักเสบเรื้องรัง เช่น  

  • โรคข้ออักเสบเกาต์ (gout)
  • โรคเกาต์เทียม (Pseudogout)
  • ข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)
  • โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis)
  • โรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึด (Ankylosing spondylitis)
  • โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน(Psoriatic arthritis)

          2. โรคแพ้ภูมิตัวเอง (Autoimmune disease)  เช่น  

  • โรคเอสแอลอี (SLE)
  • โรคหนังแข็ง ( Systemic sclerosis) เป็นต้น

          3. โรคเส้นเลือดอักเสบ (Systemic vasculitis)

          4. โรคเนื้อเยื่ออ่อนและรูมาติกเฉพาะที่ (Soft tissue rheumatism) เช่น เส้นเอ็นอักเสบ ,ถุงน้ำบริเวณข้ออักเสบ เป็นต้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ