คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ให้บริการรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
 • ให้บริการตรวจรักษาด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การฝังเข็มโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์เฉพาะทางฝังเข็ม

บริการทางการแพทย์

 1. กายภาพบำบัดด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 2. กาบภาพบำบัดด้วยเครื่องเลเซอร์
 3. กายภาพบำบัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สั้น
 4. กายภาพบำบัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่เหนือเสียง
 5. กายภาพบำบัดด้วยการฝึกการทรงตัว
 6. กายภาพบำบัดด้วยการดัดดึงข้อต่อ
 7. กายภาพบำบัดด้วยการดึงคอ – ดึงหลัง
 8. กายภาพบำบัดด้วยการประคบร้อน – เย็น
 9. กายภาพบำบัดด้วยวิธีการใช้ขี้ผึ้งพาราฟิน
 10. กายภาพบำบัดด้วยการฝึกการเคลื่อนย้าย
 11. กายภาพบำบัดทางระบบการหายใจ
 12. กายภาพบำบัดด้วยวิธีการออกกำลังกาย
 13. กายภาพบำบัดด้วยการใช้เตียงฝึกยืนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถยืนได้
 14. กายภาพบำบัดด้วยเครื่องงอ – เหยียดเข่า
 15. กายภาพบำบัดด้วยคลื่นกระแทก

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 1. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 2. เครื่องเลเซอร์
 3. เครื่อง Short wave diathermy
 4. เครื่องอัลตร้าซาวด์
 5. เครื่องดึงคอ – ดึงหลัง
 6. แผ่นประคบร้อน – เย็น
 7. เครื่องพาราฟิน
 8. เครื่องฝึกยืน
 9. เครื่อง CPM
 10. เครื่อง Shockwave
 11. เครื่อง Balance
 12. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อท้อง
 13. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อหลัง
 14. เครื่งฝึกกล้ามเนื้อไหล่
 15. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อสะโพก
 16. เครื่องฝึกกล้ามเนื้อขา
 17. จักรยานออกกำลังกาย
 18. เครื่องพยุงช่วยเดิน