คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • ให้บริการรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
 • ให้บริการตรวจรักษาด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู การฝังเข็มโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และแพทย์เฉพาะทางฝังเข็ม

บริการทางการแพทย์

 1. กายภาพบำบัดด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 2. กายภาพบำบัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สั้น
 3. กายภาพบำบัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่เหนือเสียง
 4. กายภาพบำบัดด้วยการฝึกการทรงตัว
 5. กายภาพบำบัดด้วยการดัดดึงข้อต่อ
 6. กายภาพบำบัดด้วยการประคบร้อน – เย็น
 7. กายภาพบำบัดด้วยการฝึกการเคลื่อนย้าย
 8. กายภาพบำบัดทางระบบการหายใจ
 9. กายภาพบำบัดด้วยวิธีการออกกำลังกาย
 10. กายภาพบำบัดด้วยการใช้เตียงฝึกยืนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถยืนได้

เครื่องมือและเทคโนโลยี

 1. เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
 2. เครื่อง Short wave diathermy
 3. เครื่องอัลตร้าซาวด์
 4. แผ่นประคบร้อน – เย็น
 5. เครื่องฝึกยืน
 6. จักรยานออกกำลังกาย