พญ.พจีมาศ กิตติปัญญางาม

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2559
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Cardiac rehabilitation
  • Swallowing rehabilitation

ตารางปฏิบัติงาน

วันที่

24

มิถุนายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

1

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

8

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

15

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

22

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

29

กรกฎาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

5

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

12

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

19

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

26

สิงหาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

2

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

9

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

16

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

23

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

30

กันยายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

7

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

14

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

21

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

28

ตุลาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

4

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

11

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

18

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

25

พฤศจิกายน

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

2

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

9

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

16

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

23

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วันที่

30

ธันวาคม

เวลา 18:00-20:00

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ดูเพิ่มเติม