พญ.บัวกาญจน์ กายาผาด

คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

จองผ่านเว็บ

นัดหมายทางโทรศัพท์

นัดหมายทาง LINE

เฉพาะทาง

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ประวัติการศึกษา
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
วุฒิบัตรฯ
  • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2555
ภาษา

อังกฤษ, ไทย

แขนงที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
  • Trigger point release in office syndrome

ตารางปฏิบัติงาน