ศูนย์โรคกระดูกสันหลังครบวงจร (Spine center)

รายละเอียด แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

รายละเอียด

ศูนย์โรคกระดูกสันหลังครบวงจร (Spine center)

กระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างแกนกลางที่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่รับน้ำหนัก ทำให้สามารถพยุงลำตัว เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสมดุล ซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก หากมีความผิดปกติเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง จะทำให้มีอาการต่างๆดังต่อไปนี้ ได้แก่ อาการปวดต้นคอ ปวดหลัง ปวดเอว อาการชาหรืออ่อนแรงของแขนและขา ทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ หรือก่อให้เกิดความพิการในอนาคต ดังนั้นทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้รับการวินิจฉัยโรคทางกระดูกสันหลังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเพื่อได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี

ข้อแนะนำผู้ป่วยที่ควรได้รับการตรวจโรคทางกระดูกสันหลัง มีอาการดังต่อไปนี้

1.ปวดคอร่วมกับมีอาการปวดร้าวลงแขน

2. ปวดหลังร่วมกับมีอาการปวดร้าวลงขา (ลักษณะเหมือนเกิดไฟฟ้าช็อต อาการชา หรือแสบร้อนบริเวณขา ปลายเท้า)(Radiculopathy)

3.ปวดคอร่วมกับมีอาการอ่อนแรงของมือ-แขน ปวดหลังร่วมกับมีอาการอ่อนแรงของขา เดินลำบาก (Muscle weakness)

4.ปวดหลังร่วมกับมีอาการ ขับถ่ายลำบาก กลั้นปัสสาวะไม่ได้ (Bowel and bladder involvement)

5.ปวดหลังตอนกลางคืน หลังจากที่นอนหลับไปแล้ว (Night pain)

6.ปวดหลังร่วมกับมีอาการ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด (Weight loss)

7.กระดูกสันหลังคด ความสูงลดลง (Scoliosis)

8.อาการปวดคอหรือปวดหลังเรื้อรัง (Chronic pain)

9.อุบัติเหตุกระดูกสันหลัง (Spinal trauma)

โรคของกระดูกสันหลัง ได้แก่

1.หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Disc Herniation)

2.ช่องกระดูกสันหลังตีบแคบ (Spinal stenosis)

3.กระดูกสันหลังยุบ (Compression fracture)

4.เนื้องอกไขสันหลัง (Spinal cord tumor)

5.กระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุ (Spinal injury)

6.ภาวะติดเชื้อในกระดูกสันหลัง (Spine infection)

วิธีการรักษาโรคทางกระดูกสันหลัง ขึ้นกับการวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์เป็นศูนย์โรคกระดูกสันหลังที่มีความพร้อมด้านการวินิจฉัยและการรักษาแบบใหม่ด้วยวิธีผ่าตัดกระดูกสันหลังส่องกล้องแผลเล็ก

ข้อดีของการผ่าตัดกระดูกสันส่องกล้อง

1.แผลมีขนาดเล็ก ฟื้นตัวได้เร็ว

2.การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อไม่มาก ทำให้มีอาการปวดแผลน้อย

3.เสียเลือดน้อย

4. เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดน้อย

5.ระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลสั้นกว่าผ่าตัดแบบปกติ(แผลเปิด)

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง

โดยทีมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งนำทีมโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด จะร่วมกันประเมินและวางแผนการรักษาต่อเนื่อง รวมทั้งการฝึกเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง และการใช้หลังอย่างถูกวิธี เพื่อลดการเกิดโรคทางกระดูกสันหลังในอนาคต

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ