แพ็กเกจเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Hip Replacement Package)

220,000 ฿

เป็นการผ่าตัดข้อสะโพกเดิมที่มีปัญหาออกไปแล้วทดแทนด้วยข้อสะโพกเทียม

คำอธิบาย

ข้อสะโพกเป็นข้อที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งของร่างกาย

เพราะนอกจากจะต้องรับน้ำหนักตัว และช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแล้ว ยังช่วยทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางขณะเดิน จะมีแรงเข้ามาปะทะกับข้อสะโพกประมาณ 3-5 เท่าของน้ำหนักตัวแทบจะตลอดเวลาเดิน และขณะที่มีการเคลื่อนไหว เช่น การวิ่ง กระโดด แรงปะทะอาจสูงถึง 10 เท่าของน้ำหนักตัว

ทำให้ข้อสะโพกมีโอกาสเกิดความเสื่อม มักจะตามมาด้วยการสร้างความเจ็บปวดและเป็นอุปสรรคต่อการขยับร่างกายไม่ว่าจะเดิน ยืน หรือวิ่ง รวมถึงการเคลื่อนไหวอย่างการงอตัวหรือยืดตัว เป็นต้น

โรคข้อสะโพกเสื่อมเกิดขึ้น ย่อมส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก จนต้องใช้ยาแก้ปวด ยาแก้อักเสบ การฟื้นฟูโดยการทำกายภาพบำบัด 

แต่หากการรักษาเหล่านี้ยังไม่ส่งผลดีต่ออาการข้อสะโพกเสื่อมแล้ว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจพิจารณาการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม เพื่อให้คนไข้หายจากอาการปวด มีการเคลื่อนไหวที่ดี สามารถเดินและใช้งานได้เหมือนหรือใกล้เคียงกับสะโพกปกติที่สุด

การผ่าตัดข้อสะโพกเทียมเป็นการผ่าตัดข้อสะโพกเดิมที่มีปัญหาออกไปแล้วทดแทนด้วยข้อสะโพกเทียม 

แพ็กเกจนี้เหมาะกับ:

  • ผู้ป่วยที่ข้อสะโพกเสื่อม อักเสบ หัวสะโพกตายในระยะท้าย
  • ผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักแล้วไม่สามารถรักษาด้วยวิธียึดดามกระดูกได้
  • ผู้ป่วยอื่น ๆ ที่แพทย์ให้ความเห็นว่าควรรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

การเตรียมตัวรับบริการ:

  • พบแพทย์กระดูกและข้อในการวินิจฉัยก่อนผ่าตัด
  • งดน้ำและอาหาร 6 – 8 ชั่วโมง

ราคา:

220,000 บาท

ช่วงเวลาที่มีผล:

เริ่ม 1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • ราคาแพ็กเกจนี้ ไม่รวมค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด
  • แพ็กเกจนี้ ใช้สำหรับผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 1 ข้าง เท่านั้น
  • ราคาแพ็กเกจนี้ สำหรับผู้รับบริการที่ชำระเงินเองเท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับสิทธิประกันทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกกระดูกและข้อ ชั้น 2
0 4333 3555 ต่อ 2049, 2050