ศูนย์ตรวจการได้ยินในเด็ก

“การได้ยิน” คือส่วนหนึ่งที่สำคัญในการใช้ชีวิต และเป็นส่วนสำคัญ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพูด การใช้ภาษา และพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ศูนย์ตรวจการได้ยินในเด็กโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เป็นศูนย์ตรวจการได้ยินของเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทาง 🌼ด้านโสตประสาท 🌼นักแก้ไขการได้ยินในเด็ก 🌼กุมารแพทย์ด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้ทุกท่านมั่นใจ ปลอดภัย เมื่อมารับบริการที่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼 🌼โรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼 บริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานสากล ☎️สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆนี้ได้ – WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH – FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital – LINE : ID @rphline – TEL : 043-333-555