ภาพบรรยากาศวันลอยกระทง

“วันลอยกระทง” ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

ของทุกๆ ปี และในปีนี้ก็จะตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอเป็นอีกส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสาน

ประเพณีไทย

🌼“ อบอุ่นเหมือนบ้าน เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ“🌼