โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากล จาก JCI Joint Commission International (JCI) Re-Accredited

โรงพยาบาลราชพฤกษ์
ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากล จาก JCI
Joint Commission International (JCI)
Re-Accredited ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565

เรา….มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพทางด้านการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการ
ได้รับการรักษา การบริการที่ดี และได้คุณภาพ

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ จากผู้รับบริการทุกท่าน
ที่ให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้ดูแลสุขภาพท่านและคนที่ท่านรัก
เราอยู่คู่จังหวัดขอนแก่น และเคียงข้างประชาชนทุกท่าน มานานกว่า 28 ปี

และเราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาทางด้านการแพทย์
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ อบอุ่นเหมือนบ้าน
เชี่ยวชาญการรักษา เยียวยาด้วยหัวใจ

สอบถามข้อมูลเพื่อเข้ารับบริการ ตามช่องทางต่างๆได้ดังนี้

  • WEBSITE : WWW.RPH.CO.TH
  • FACEBOOK : Ratchaphruek Hospital
  • LINE : ID @rphline
  • TEL : 043-333-555