รพ.ราชพฤกษ์ จัดหนัก !! เปิดบรรยาย “ภาวะการสูญเสียการได้ยิน” รู้เร็ว ฟื้นฟูได้

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ภาวะการสูญเสียการได้ยิน” “ รู้เร็ว ฟื้นฟูได้ “ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ วสันต์ อภิวัฒนกุล ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดต่างประเทศ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรบรรยายพิเศษ โดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพญ.ชมพูนุท ศรีสุขุมชัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน และการทรงตัว (โสตประสาท)

แพทย์หญิงชมพูนุท ศรีสุขุมชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตประสาท และการทรงตัว รพ.ราชพฤกษ์ กล่าวว่า  อาการได้ยินและการทรงตัวเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง ในการดำรงชีวิตประจำวัน เฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสาร และก็มีภาวะหนึ่งที่เรียกว่า ภาวะการสูญเสียการได้ยิน ซึ่งเป็นภาวะที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

 สำหรับอาการของการสูญเสียการได้ยิน มักจะมาด้วยหูอื้อ เสียงดังในหู การได้ยินลดลง และบางครั้งอาจจะเป็นญาติที่ว่า คนไข้เปิดทีวีเสียงดัง หรือพูดเสียงดังโดยไม่รู้ตัว

ส่วนสาเหตุ อาจจะเป็นจากการติดเชื้อ  เช่น แก้วหูทะลุ หรือว่ามีน้ำหนองไหลในหู บางครั้งอาจจะเป็นจากเส้นประสาทหูเสื่อม ซึ่งต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติม ส่วนการตรวจ เริ่มจากการตรวจบริเวณภายนอกหูก่อน พวกใบหู ช่องหู และก็เยื่อแก้วหู  ซึ่งถ้าตรวจแล้วปกติดี เราจะต้องได้รับการตรวจการได้ยินเพิ่มเติม 

ถ้าเกิดว่าตรวจแล้วมีเส้นประสาทผิดปกติ ก็จะมีการฟื้นฟู ด้วยการใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งเครื่องช่วยฟังจะมีหลายประเภท หลักๆจะมีอยู่ 2 อย่าง ก็คือแบบทัดหลังหู กับแบบอยู่ในช่องหู โดยแพทย์จะเป็นผู้เลือกให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ป่วยอีกครั้ง

หากใครที่พบเห็นคนในครอบครัว หรือคนใกล้ตัว ที่มีอาการผิดปกติเหล่านี้ สามารถแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านโสตประสาท และการทรงตัวได้ที่ “ ศูนย์ตรวจการได้ยิน และการทรงตัว โรงพยาบาลราชพฤกษ์”ศูนย์การได้ยินโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก และแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วยทีมแพทย์โสต ศอ นาสิกเฉพาะทางด้านโสตประสาท (Neurotologist) นักแก้ไขการได้ยินในเด็ก (Pediatric Audiologist) และนักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist) รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย///

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐานสากล ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์