ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับประชาชน ที่มาร่วมงาน “โครงการพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ได้ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาล ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้กับประชาชน ที่มาร่วมงาน “โครงการพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย”
ณ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น

เราจะฝ่าวิกฤต โควิด-19 ไปด้วยกัน

แม้กายป่วย……ใจไม่ป่วย
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ให้บริการด้วยคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล(JCI)