MOU หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการสุขภาพ (Health Science Management)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563

ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโดย ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียและนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้เซ็นสัญญา MOU บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กร เพื่อสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการสุขภาพ (Health Science Management) เพื่อร่วมพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมนักศึกษาด้านสาธารณสุขผ่านการปฏิบัติงานจริง

โรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼

ให้บริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล JCI

สอบถามข้อมูลการบริการทางการแพทย์

☎️ 0-4333-3555

หรือทาง LINE

LINE ID :@rphline (มีตัวแอดด้วยนะคะ)
หรือคลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40rphline

🏨เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการโดย ศ.ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียและนายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ได้เซ็นสัญญา MOU บันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กร เพื่อสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการสุขภาพ (Health Science Management) เพื่อร่วมพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมนักศึกษาด้านสาธารณสุขผ่านการปฏิบัติงานจริงโรงพยาบาลราชพฤกษ์🌼ให้บริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล JCIสอบถามข้อมูลการบริการทางการแพทย์☎️ 0-4333-3555 หรือทาง LINELINE ID :@rphline (มีตัวแอดด้วยนะคะ)หรือคลิ๊ก https://line.me/R/ti/p/%40rphline

Posted by โรงพยาบาลราชพฤกษ์ – Ratchaphruek Hospital on Tuesday, July 14, 2020