โรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน…ของ เด็ก ๆ

เนื่องจากฤดูฝนนั้น เป็นฤดูที่มีความชื้นในอากาศสูง และความชื้นนี่เองที่ทำให้เหล่า “เชื้อโรค” เติบโตได้เร็วขึ้น แถมยังแพร่กระจายได้รวดเร็วอีกด้วย

ดังนั้นพ่อแม่จึงควรใส่ใจดูแลบุตรหลาน และรู้จักโรคเหล่านี้ให้ดี เพื่อเป็นการป้องกัน และเตรียมพร้อมรับมือ สำหรับดูแลเด็ก ๆ ให้ห่างไกลโรค

เพราะภูมิคุ้มกันของพวกเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงเหมือนพวกเรานั้นเอง

ความรู้ดีๆจาก

แพทย์หญิง จันทร์เพ็ญ ประฏิภาณวัตร
แผนก : กุมารเวชกรรม

โรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน…ของ เด็ก ๆ 👶ความรู้ดีๆจากแพทย์หญิง จันทร์เพ็ญ ประฏิภาณวัตรแผนก : กุมารเวชกรรมเนื่องจากฤดูฝนนั้น เป็นฤดูที่มีความชื้นในอากาศสูง และความชื้นนี่เองที่ทำให้เหล่า “เชื้อโรค” เติบโตได้เร็วขึ้น แถมยังแพร่กระจายได้รวดเร็วอีกด้วยดังนั้นพ่อแม่จึงควรใส่ใจดูแลบุตรหลาน และรู้จักโรคเหล่านี้ให้ดี เพื่อเป็นการป้องกัน และเตรียมพร้อมรับมือ สำหรับดูแลเด็ก ๆ ให้ห่างไกลโรค เพราะภูมิคุ้มกันของพวกเขาอาจจะยังไม่แข็งแรงเหมือนพวกเรานั้นเองด้วยความห่วงใยจาก โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 🌼ให้บริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล (JCI)

Posted by โรงพยาบาลราชพฤกษ์ – Ratchaphruek Hospital on Wednesday, July 29, 2020

ด้วยความห่วงใยจาก โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 🌼

ให้บริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล (JCI)